Kommunfullmäktige våren 2017

Här hittar du datum, handlingar och förtroendevalda.

Sortera ditt matavfall

Vi ger dig påsar och sopkärl - och sänker dessutom din totala sophämtningsavgift.

Mobila återvinningscentralen

Återvinningscentralen besöker flera platser i Täby där du kan lämna grovsopor eller annat avfall för återvinning.