Start / Arbeta i Täby / Förmåner

Förmåner för dig som jobbar i Täby kommun

Som medarbetare i Täby kommun har du möjlighet till ett antal förmåner. Vi följer det gemensamma kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB) och har nära samverkan med de fackliga organisationerna.

Kompetensutveckling

Vi ser kompetensutveckling som självklart och nödvändigt. Du som medarbetare ska vara rätt rustad för ditt arbete och därför uppmuntrar vi våra medarbetare att vidareutvecklas genom exempelvis kurser, utbildningar och nätverkande.

Semester

Som medarbetare i Täby kommun har du minst 25 semesterdagar. När du fyllt 40 får du 31 dagar. När du fyller 50 år får du 32 dagar, alltså drygt sex veckors semester. Vi erbjuder dig en möjlighet att byta semesterdagstillägg mot fler lediga dagar.

Flexibel arbetstid och ledighet

Täby kommun har ett förmånligt arbetstidsavtal med klämdagar och förkortad arbetstid dag före helgafton. Vi har flexibel arbetstid i en del verksamheter som underlättar kombinationen arbete, fritid och familjeliv samt möjlighet att arbeta hemifrån.

Föräldraledighet

Om du varit anställd minst ett år innan du går på betald föräldraledighet får du ett tillägg som motsvarar 10 procent av lönebortfallet, under högst 180 dagar.

Allmän och tjänstepension

Utöver den allmänna pensionen från Pensionsmyndigheten har du som medarbetare i Täby kommun även en tjänstepension/avtalspension. Du bestämmer själv hur en viss del av pensionen ska förvaltas.

Varje år avsätts 18,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar till den allmänna pensionen. Du kan också välja att växla en del av din lön till pensionssparande.

Din hälsa

Vi är måna om att våra medarbetare har en bra balans mellan arbete och fritid.

Friskvårdsbidrag

Täby kommun erbjuder sina medarbetare ett friskvårdsbidrag som ersätter en del av dina kostnader för motions- och friskvårdsaktiviteter på fritiden, upp till ett maxbelopp. Som anställd i Täby kommun har du möjlighet till en friskvårdstimme på betald arbetstid per vecka, under förutsättning att det fungerar i verksamheten.

Rökfri arbetstid

I Täby vill vi bevara och förbättra hälsan hos våra medarbetare, bland annat genom att införa rökfri arbetstid. Vi stöttar också våra medarbetare som vill sluta röka eller snusa genom att erbjuda kostnadsfri sluta röka-kurs via vår företagshälsovård.

Likabehandlingsplan

Alla medarbetare inom kommunen ska ha samma möjligheter att utvecklas utifrån sina unika förutsättningar och känna sig trygga på sin arbetsplats. Täby kommun har som arbetsgivare ansvar för att motverka diskriminering enligt diskrimineringslagen och bedriver ett aktivt likabehandlingsarbete.

Försäkring

Medarbetare i Täby kommun är försäkrade vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall. Försäkringarna är avtalsförsäkringar som arbetsmarknadens parter har kommit överens om genom kollektivavtal.

Företagshälsovården

Täby kommun har upphandlat företagshälsovård som arbetar både förebyggande och rehabiliterande för att medarbetarnas hälsa och kommunens arbetsmiljöer ska vara så bra som möjligt.

Personalstöd

Genom personalstödet får du personlig vägledning anonymt, dygnet runt och året om vid psykosociala, privatjuridiska och ekonomiska frågeställningar. Du har rätt till fem fria samtal per ämnesområde. Personalstöd är en tjänst som Täby kommun erbjuder dig som har en anställning med månadslön.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-03-01