Start / Barn och utbildning / Elev 6-16 år / Försäkring för olycksfall

Ditt barn är olycksfallsförsäkrat av kommunen

Täby kommun har en olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt för alla barn (från ett år) och ungdomar som är folkbokförda i Täby.

Barn som bor i andra kommuner

För barn som är folkbokförda i andra kommuner, men går i en förskola eller skola i Täby (kommunal eller fristående), gäller försäkringen under verksamhetstid och under resa till och från verksamheten.

Elever som fyllt 18 år

Olycksfallsförsäkringen gäller även dygnet runt för elever folkbokförda i Täby som är 18 år eller äldre om de är inskrivna i gymnasieskola eller kompletterande utbildning. Se närmare beskrivning av kompletterande utbildning i försäkringsbrevet.

För elever folkbokförda i Täby som är inskrivna i vuxenutbildning eller ungdomar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder gäller försäkringen under verksamhetstid.

Reseförsäkring

Som ett tillägg finns även en reseskyddsförsäkring som gäller när skolor anordnar aktiviteter utanför Sverige. Reseskyddsförsäkringen omfattar alla elever som är inskrivna i grundskola eller gymnasieskola i Täby (kommunal eller fristående).

Reseförsäkringen är subsidiär. Det betyder att kommunens reseförsäkring gäller om eleven inte omfattas av en hemförsäkring med reseskydd.

Om skada inträffar

Sök läkare eller tandläkare för vård och anmäl skadan till Crawford and Company AB (gäller från 160701). Du kan göra din skadeanmälan genom att skriva ut en blankett från nätet. Skadeanmälan finns här som relaterad länk.

Utförligare beskrivning av försäkringen finns i försäkringsbrevet. Mer detaljerad information finns i försäkringsvillkoret. Båda dokumenten finns att ta del av på Stockholmsregionens Försäkring ABs hemsida.

Kom ihåg att spara alla originalkvitton.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-03-17