Start / Barn och utbildning / Elev 6-16 år / Grundskolor / Grundskola i utlandet

Grundskola i utlandet

Täby kommun betalar ut ersättning som motsvarar Täby kommuns skolpeng för elev som ansöker om skolgång i skola utanför Sverige. Skolpengen följer med Täbyelev som omfattas av skolplikten (även förskoleklass) och ska gå i en svensk skola utomlands, om den svenska skolan står under svenska myndigheters tillsyn. Medflytten gäller minst en termin och max ett år och skolpengen betalas ut till skolan.

Möjligheten till att flytta med skolpeng gäller till de skolor som ligger under Skolinspektionens tillsyn. Vidare måste skolan vara godkänd av Skolverket som svensk skola i utlandet. Adresserna till dessa framgår på Skolverkets hemsida, länk här till höger under relaterade länkar.

Ansökan till Täby kommun

Fyll i den relaterade blanketten här till höger och lämna till den mottagande skolan utomlands, skolan skickar sedan ifyllt underlag vidare till Täby kommun.  

Skola som inte omfattas av skolinspektionens tillsyn

För de familjer som flyttar till en ort utomlands där en skola inte finns att tillgå som ligger under Skolinspektionens tillsyn, men som fortfarande vill att barnen ska ha sin skolgång inom svensk läroplan, finns det möjlighet att studera via Sofia distans (senare åren på grundskolan) eller Värmdö distans (gymnasium). Här görs ett ansökningsförfarande via Skolverket där myndigheten har klara kriterier för vilka som kan få möjligheten. Detta är en process som inte innefattar Täby kommun. Läs mer på Skolverkets hemsida.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-05-10