Start / Barn och utbildning / Elev 6-16 år / Grundskolor / Kommunikation, IUP och skriftliga omdömen

Kommunikation, IUP och skriftliga omdömen

Skriftliga omdömen
Skriftliga omdömen är inte betyg, utan en bedömning av hur det går för eleven utifrån målen i läroplanen och kursplanerna. Skriftliga omdömen lämnas i de årskurser där det inte sätts betyg (årskurs 1 till årskurs 5) och lämnas i matrisform baserat på Skolverkets matriser. Omdömen ska utgå från lärarnas lokala pedagogiska planering (LPP), dvs det man faktiskt jobbat med. Det skriftliga omdömet, som är en del av den individuella utvecklingsplanen (IUP), ska ses som ett komplement till det som tas upp vid utvecklingssamtalet. Omdömena ska handla om vad eleven kan och har lärt sig, samt vad man behöver jobba vidare med.

Allt finns sedan sparat under elevens skolgång och gallras enligt kommunens dokumenthanteringsplan, efter avslutad grundskola.

 

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-06-20