Start / Barn och utbildning / Elev 6-16 år / Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål

På Täby kommun arbetar vi med synpunkts- och klagomålshantering för att kontinuerligt förbättra och utveckla arbetet i verksamheterna. Alla synpunkter och klagomål som kommer in till kommunen följs upp genom systematisk hantering och dokumentation.

Vart vänder jag mig om jag har klagomål eller synpunkter på en utbildningsverksamhet?

Om det är något du är missnöjd med eller som inte motsvarar dina förväntningar så vänder du dig i första hand till rektor eller chef på den skola som det berör.

Om du efter det inte är nöjd med det svar du fått kan du gå vidare med ditt klagomål till kommunen, du hittar en länk här till höger för att göra din anmälan digitalt. Gäller ditt ärende ett klagomål på en fristående verksamhet så skickar kommunens handläggare ärendet vidare till verksamhetens huvudman. Alla verksamheter ska enligt skollagen ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål.
Parallellt har du alltid en rättighet att göra en anmälan till Skolinspektionen.

Kontakta skolan direkt:
Skolornas kontaktuppgifter finns på skolornas egna sidor.


Allt registreras

Alla ärenden som skickas in till kommunen registreras. I regel blir då ärendet allmän handling och därmed offentligt. Du skickar in ditt klagomål antingen via den digitala E-tjänsten eller med traditionell post. Inom tio dagar får du ett svar från oss som en bekräftelse på att vi mottagit ditt klagomål. Du kan välja att lämna in dina synpunkter/klagomål anonymt, fyll då inte i ditt namn och adress. Om du väljer att vara anonym kan vi inte bekräfta och informera dig om hur vi följt upp ditt klagomål.


Om du inte kan registrera ditt klagomål eller din synpunkt digitalt så skickar du det med post till:

Täby kommun
Verksamhetsområdet barn- och grundskola
Klagomålshantering
183 80 Täby

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-05-10