Modersmål

Barn och ungdomar som har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i grundskolan från och med förskoleklassen, i särskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
Skolorna i Täby ger modersmålsundervisning i mer än trettio olika språk till elever med annat modersmål än svenska.

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om:

• En eller båda föräldrarna/vårdnadshavarna har ett annat modersmål än svenska
• Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
• Eleven har grundläggande kunskaper i språket
• Minst fem elever önskar undervisning i det aktuella språket.

Undervisningen sker i grupp och kan komma att ges i en annan skola än den eleven normalt går i. Mer detaljerad information hittar du under frågor och svar i vänstermenyn.

Om du önskar modersmålsundervisning för ditt barn ska du ange det när ni gör ert skolval. Anmälan görs genom vår plattform för E-tjänster. Du kan också välja att skriva ut en blankett. Båda finns tillgängliga här ute till höger.

Nationella minoritetsspråk stärks i skolan

Från och med 1 juli 2015 får elever som tillhör de nationella minoriteterna utökad rätt till undervisning i modersmål. Tidigare krävdes att eleven skulle ha grundläggande kunskaper i språket. Nu kan även elever som är nybörjare läsa språket som nybörjarspråk. För mer information hänvisas till Skolverkets hemsida, länk här till höger.

Studiehandledning på modersmålet

Elever som nyligen kommit till Sverige kan få hjälp på modersmålet även i andra ämnen. Syftet med studiehandledningen är:
• Stödja undervisningen i olika ämnen
• Inhämta kunskaper i olika ämnen
• Få termer och begrepp på båda språken
• Underlätta inlärningen av det svenska språket

Läs mer på Skolverkets webbsida om modersmål och studiehandledning på modersmålet. Informationen finns översatt till flera olika språk. Du hittar länken här ute till höger.
 

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-05-10