Förskoleklass

Från sex års ålder har barn rätt att börja i förskoleklass.
Skolan ska inspirera till nyfikenhet, upptäckarglädje och lust till att lära.

Förskoleklassen är tänkt att fungera som en övergång mellan förskola och skola. Förskoleklassen ska stimulera varje elevs utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning genom att  kombinera förskolans och skolans arbetssätt och metodik.

Läroplanens första och andra del tillsammans med den tredje delen ligger till grund när läraren planerar och genomför undervisning i förskoleklassen.

Skolval genomförs varje år (i januari) för val till förskoleklass inför den kommande höstterminen. Alla barn folkbokförda i Täby bjuds in till att göra ett skolval inför förskoleklass.

På sidan "Grundskolor" hittar du vilka skolor som erbjuder förskoleklass. Kontakta respektive skola för mer information.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-05-10