Start / Barn och utbildning / Elev 6-16 år / Skolval / Nya årskursindelningen från hösten 2015

Nya årskursindelningen från hösten 2015

 

Från höstterminen 2015 anpassade Täby kommun sin skolorganisation på de kommunala grundskolorna så att den följer läroplansstrukturen i LGR11. Det innebär att de kommunala skolor som förut var förkoleklass – årskurs 5 nu är förskoleklass – till och med årskurs 6 samt att årskurs 6-9 skolor nu är årskurs 7-9 skolor. Flera av friskolorna i Täby avser också att följa efter.

Anpassning till läroplansstrukturen

I skollagen (2010:800) med tillhörande läroplan (LGR11) inriktas kursinnehåll och årskursindelningen på ett annat sätt än tidigare skollag. Nu beskrivs en kursplansindelning i intervallerna förskoleklass, årskurs 1-3, årskurs 4-6 samt årskurs 7-9, med betygssättning i årskurs 6.

Fristående skolor

Kontakta friskolorna direkt för att höra om årskursindelning och antagningsregler som gäller för aktuell skola.

Skolvalet 2017-18

Går ditt barn på en skola som har utökat sin årskursindelning så behöver du inte göra ett skolval. Ditt barn blir automatiskt uppflyttad till nästa årskurs. Om du ändå vill byta skola för ditt barn ansöker du om det under skolvalsperioden som öppnar i januari 2017.

Vilka skolor berörs?

Om du vill ha mer detaljerad information om hur det berör respektive skola så vänd dig direkt till skolan och skolans rektor.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-10-17