Start / Barn och utbildning / Barn 0-6 år

Barn 0-6 år

I Täby finns öppna förskolor, förskolor och annan pedagogisk omsorg i form av familjedaghem. Du väljer förskola eller annan pedagogisk omsorg via vår Självserviceportal/e-tjänster och loggar in med en e-legitimation.

Tre glada förskolebarn


Öppna förskolan

Öppen förskola riktar sig till dig som är hemma med barn i förskoleålder, 0-5 år. Du behöver inte anmäla ditt barn i förväg och besöken är kostnadsfria.

På Öppna förskolan erbjuds barnet en pedagogisk verksamhet tillsammans med andra barn och en medföljande vuxen. Här kan du och ditt barn delta i sångstund, pyssla och leka. Öppna förskolan är ett komplement till hemmet och ska tillgodose barns och vuxnas behov av kontakter. För dig som förälder är öppna förskolan en träffpunkt att knyta kontakter med andra.

Förskola

Förskola är till för barn i åldern 1-6 år. Den ska vara trygg, lärorik och rolig för alla barn. Här ska man lära sig saker genom att leka och utforska tillsammans. Förskolans läroplan styr verksamhetens innehåll. Förskolan är en egen skolform och ingår i skolväsendet, förskolläraren ansvarar för undervisningen. Närmare information får ni genom att kontakta förskolan direkt. I Täby finns både förskolor som drivs i kommunal regi och förskolor som drivs av fristående utförare.

Familjedaghem

Familjedaghem är ett alternativ till förskola. Här välkomnar dagbarnvårdare barn i åldern 1-9 år i sitt eget hem. Familjedaghemmen ska erbjuda en pedagogisk omsorg som stimulerar barns utveckling och lärande. Alla familjedaghem i Täby drivs av fristående utförare. Läroplanen för förskolan är vägledande men inte styrande för familjedaghemmen.

Nationella och kommunala styrdokument

På Skolverkets webbplats kan du läsa om det som berör förskoleverksamheten. Där hittar du nationella styrdokument som skollag, läroplan för förskolan, allmänna råd för familjedaghem, statistik och mycket mer.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-02-27