Start / Barn och utbildning / Barn 0-6 år / Avgifter och regler / Årligen förändrad maxtaxa

Årligen förändrad maxtaxa

Den avgift som vårdnadshavare betalar för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem regleras i Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. Förordningen har ändrats så att inkomsttaket indexerats, vilket innebär att avgifterna och den maximala avgiftsnivån höjs varje år.

Du betalar maxtaxa om hushållets sammanlagda inkomster före skatt summerat överstiger inkomsttaket, för 2017 är taket 45 390 kr före skatt.

Understiger hushållets sammanlagda inkomster inkomsttaket så är hushållet berättigat till reducerad avgift.

Läs mer om aktuella avgifter i Täby kommuns regeldokument.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-02-27