Nyheter inom barn och utbildning

  1. Åva satsar på kompetensutveckling för skolans pedagoger | 2017-02-08

    På tre år har Åva gymnasium gått från ett negativt ekonomiskt resultat till en ekonomi i balans. Därför satsar nu skolan på att göra undervisningen mer stimulerande och höja pedagogernas kompetens.