Nyheter inom barn och utbildning

  1. Skolinspektionen har ändrat sin bedömning och anser att en e... | 2017-07-10

    I ett medieuppmärksammat fall av fasthållning av en elev i Täby kommun för fyra år sedan, har Skolinspektionen ändrat sin bedömning. Ärendet öppnades på nytt i september 2016 och den 26 juni 2017 lämnade Skolinspektionen en ny bedömning att eleven behandlats kränkande.