Start / Barn och utbildning / Åva satsar på kompetensutveckling för skolans pedagoger

Åva satsar på kompetensutveckling för skolans pedagoger

2017-02-08 14:00

På tre år har Åva gymnasium gått från ett negativt ekonomiskt resultat till en ekonomi i balans. Därför satsar nu skolan på att göra undervisningen mer stimulerande och höja pedagogernas kompetens.

– De ekonomiska förutsättningarna gör att vi nu har chans att satsa på kompetensutveckling för att fortsätta höja kvaliteten i verksamheten, säger Patrik Forshage, utbildningschef i Täby kommun.

Förutom kompetensutveckling för skolans pedagoger satsar Åva på att erbjuda fler studiebesök och gästföreläsare, vilket gör undervisningen roligare både för elever och lärare.

För att vända det negativa resultatet och skapa en ekonomi i balans har skolan under de senaste tre åren skurit ned på kompetensutveckling och inköp. Skolan har också fasat ut tre inriktningar där intresset varit lågt och klasserna därför inte fyllts. Dessa är elprogrammets inriktning dator- och kommunikationsteknik, samhällsvetenskapsprogrammets inriktning medier, information och kommunikation och teknikprogrammets inriktning samhällsbyggande och miljö.

– Det är oerhört positivt att Åva har lyckats vända det ekonomiska läget samtidigt som betygsresultaten har legat på en hög och jämn nivå. Vår förhoppning är att den pedagogiska satsningen ska leda till ännu högre resultat bland både elever och lärare, säger Sofia Paulsson, ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Täby kommun.

Senast uppdaterad:2017-02-08