Start / Barn och utbildning / Hedersomnämnande för framgångsrikt arbete med digitalisering

Hedersomnämnande för framgångsrikt arbete med digitalisering

2017-05-24 09:38

Utmärkelsen Guldtrappan tilldelas skolhuvudmän som arbetar framgångsrikt med digital innovation i skolorna. I år var Täby en av åtta nominerade och tilldelades den 23 maj ett hedersomnämnande.

Nomineringen till Guldtrappan innebär att Täby kommun arbetar för ett framgångsrikt digitalt lärande i skolan, med gott ledarskap för kompetensutveckling och kollegialt lärande, digitala lärresurser och nätbaserat samarbete.

Av åtta nominerade skolhuvudmän tilldelade juryn Täby kommun ett hedersomnämnande med motiveringen:

"Täby kommun har en väl utvecklad vision med ’tillgängligt lärande’ och inkludering i fokus. Styrkor är ett systematiskt kvalitetsarbete i kombination med en decentraliserad styrfilosofi och en rad centrala och lokala insatser ifråga om infrastruktur, digitala lärresurser, kompetensutvecklingscentrum ’Täby Akademi’ och forskningsanknytning. Efter omtag 2015 har Täby kickstartat sin digitala utvecklingsprocess och lagt en lovande grund. Kvarstående utmaning är att omvandla denna strategi till genomförd och utvärderad erfarenhet.”

– Nomineringen och juryns motivering visar på att vi har gjort ett bra arbete! Nästa år vinner vi, säger Camilla Ifvarsson (L) ordförande i barn- och grundskolenämnden.

Fakta

I Guldtrappans jury sitter representanter för Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Vinnova, Skolchefsföreningen, Sveriges Skolledarförbund, Gleerups Utbildning AB, ItsLearning AB, Liber AB, Modellen/Infomentor, Natur & Kultur, Netsmart AB, stiftelsen DIU och Sveriges Kommuner och Landsting.

Läs vidare

Guldtrappan

Kontakt

Patrik Forshage, utbildningschef Täby kommun
08-55 55 96 17
patrik.forshage@taby.se

Senast uppdaterad:2017-05-24