Start / Barn och utbildning / Pressmeddelande: 100 nya förskoleplatser i Hägerneholm

Pressmeddelande: 100 nya förskoleplatser i Hägerneholm

2017-03-15 10:31

Hösten 2017 öppnar en ny förskola i Hägerneholm; Hägerneholms förskola. Det beslutade kommunstyrelsen vid sitt sammanträde den 6 mars. De senaste åren har många barnfamiljer flyttat in i det intilliggande området Ullna strand och behovet av förskoleplatser är därför stort.

– Vi vill kunna erbjuda ett närmre alternativ för de barnfamiljer som bor i området. Därför är det bra att kommunstyrelsen fattat ett beslut som möjliggör detta, säger Camilla Ifvarsson (L), ordförande i barn- och grundskolenämnden.

Förskolan kommer under två år inrymmas i en tillfällig byggnad fram till dess att Hägerneholmsskolan står färdig 2019. När skolan är klar kommer barnen i de tillfälliga lokalerna att flytta över till den nya.

Hägerneholms förskola kommer att drivas av kommunen och kunna ta emot 100 barn med start hösten 2017.

Fakta
Arninge-Ullna är en stadsdel i tillväxt. 250 hushåll har de senaste åren flyttat in i Ullna strand, varav många är barnfamiljer. I Hägerneholm byggs dessutom drygt 1200 bostäder med första inflyttning till sommaren 2017.

Hägerneholms förskola kommer ligga på Volymvägen, intill Hägerneholmsparken.

Läs vidare
Tjänsteutlåtande: Tillfälliga förskolelokaler i Arninge/Ullna

Kontakt
Camilla Ifvarsson (L), ordförande i barn- och grundskolenämnden
08-55 55 93 46, camilla.ifvarsson@taby.se

Patrik Forshage, utbildningschef i Täby kommun
08-55 55 96 17, patrik.forshage@taby.se

Senast uppdaterad:2017-03-15