Start / Barn och utbildning / Skolinspektionen har ändrat sin bedömning och anser att en elev i Täby har behandlats kränkande

Skolinspektionen har ändrat sin bedömning och anser att en elev i Täby har behandlats kränkande

2017-07-10 10:27

I ett medieuppmärksammat fall av fasthållning av en elev i Täby kommun för fyra år sedan, har Skolinspektionen ändrat sin bedömning. Ärendet öppnades på nytt i september 2016 och den 26 juni 2017 lämnade Skolinspektionen en ny bedömning att eleven behandlats kränkande.

Täby kommun ser mycket allvarligt på kritiken. I början av juni kontaktade skolchef Patrik Forshage elevens vårdnadshavare för att be om möjlighet att be eleven och dennes familj om ursäkt. Kommunen arbetar fokuserat med arbetssätt och rutiner för en tillgänglig, säker och trygg skola för alla.  

- Det är allvarligt och djupt beklagligt att en elev utsatts för kränkande behandling. Jag har kontaktat familjen och bett om möjlighet att be eleven och dennes familj om ursäkt. Ingen elev i kommunen ska utsättas för kränkande behandling. För att säkerställa detta har vi arbetat med att vidareutveckla våra rutiner och arbetssätt. Det handlar i grunden om att alla elever i Täby ska ges möjlighet att nå sin fulla potential utifrån sina unika behov och förutsättningar, säger Patrik Forshage.

Så arbetar Täby kommun med tillgängligt lärande

Täby kommun arbetar sedan 2014 med tillgängligt lärande utifrån Specialpedagogiska skolmyndighetens kartläggningsverktyg. Det handlar om att säkerställa rätt stöd till alla elever där bemötande är en viktig del. I detta ingår bland annat lågaffektivt bemötande, vilket innebär att genom ett tryggt, lugnt och positivt bemötande minska stress och problemskapande beteende.

Täbys kommunala skolor ingår i ett forskningsbaserat treårigt program om inkluderande lärmiljöer. Rektorer och medarbetare i skolorna får fördjupade kunskaper i hur varje elev ska nå sin fulla lärandepotential och hur goda relationer i klassrummet byggs.

Sveriges radios Ekoredaktions granskning av fallet

Senast uppdaterad:2017-07-10