Start / Barn och utbildning / Vuxenutbildning

Vuxenutbildning

I ett föränderligt samhälle som utvecklas i snabb takt ställs ständigt nya krav på kunskap och kompetens. "Det livslånga lärandet" visar på den vuxnes behov av att kunna möta de krav som samhälls- och arbetsliv ställer.

Bild på utbildning för vuxna

Täby kommun erbjuder vuxenutbildningsplatser via Kunskapscentrum Nordost som i sin tur tecknar avtal med olika utbildningsanordnare. Kunskapscentrum Nordost samordnar vuxenutbildning i kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.

Inom grundläggande vuxenutbildning får den vuxne möjlighet att komplettera och avsluta sina studier på grundskolenivå. Gymnasial vuxenutbildning syftar till att ge vuxna kunskaper och färdigheter på en nivå som motsvarar den som utbildningen i gymnasieskolan skall ge.

Lärvux kurser motsvarar den obligatoriska särskolan (träningsskola och grundsärskola) och gymnasiesärskolans nationella program.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-02-02