Start / Bygga, bo och miljö / Avfall och återvinning

Avfall och återvinning

Kommunen ser till att hushållsavfall tas om hand. Detta gör vi med upphandlade entreprenörer i samarbete med Sörab.

I vår avfallsplan kan du läsa mer om målen med avfallshanteringen och som vi planerar utifrån. Det som gäller för dagen med sophämtning, avgifter, sortering, Hagby återvinningscentral, miljöfarligt avfall, återvinningsstationer och mycket mer hittar du i vänstermenyn.

Tips vid fryst matavfall

När temperaturen växlar mellan plus- och minusgrader ökar risken för att matavfallet fryser fast i kärlet. Försök gärna lossa påsarna inför hämtning genom att använda t.ex. ett kvastskaft eller en spade. När sophämtarna tömmer kärlen skakas de över sopbilen men påsar kan ändå sitta kvar i kärlet. Fler tips hittar du här.

Hämtdagar

För mer information om hämtdagar, hämtveckor, anmäla utebliven hämtning eller annat som rör sophämtningen kontakta Ragn-Sells. Kontaktuppgifter hittar du till höger. 

Julgranshämtning 2017

Du som bor i villa/radhus och betalar grundavgift som villa kan få din julgran hämtad vid fastigheten. läs mer om julgranshämtningen 2017 här. Bor du i lägenhet följer du fastighetsägarens anvisningar. 
Du kan också lämna din julgran på Hagby återvinningscentral eller till den mobila återvinningscentralen under januari och i början av februari. 

Mer på gång

 

Faktablad och nyhetsbrev om tjänsterna

Du hittar faktablad om avfallstjänster på sina respektive sidor men också på en samlingssida, ifall du vill spara ner eller skriva ut information. Om du är nyinflyttad och tecknar nytt abonnemang hos Ragn-Sells får du en mapp som innehåller de faktablad som du behöver som fastighetsägare. 

Nyhetsbrev skickas med fakturan två gånger per år, i mars och september.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-01-10