Mobil återvinningscentral

SÖRAB:s mobila återvinningscentralen kommer till Täby varannan onsdag och är till för att underlätta för dig och ditt hushåll att lämna avfall till återvinning och återanvändning. Den mobila återvinningscentralen är bemannad med personal som hjälper till med frågor om sortering av avfall.

Till den mobila återvinningscentralen kan du som privatperson lämna i stort sett det du kan lämna på Hagby som farligt avfall, textil och grovavfall, men med vissa undantag. Du kan till exempel inte lämna sten, jord, betong, asbest, tryckimpregnerat trä, trädgårdsavfall och vitvaror.
Nytt för 2017 är att en det kommer finnas en återbruksbil på plats där du kan skänka saker till återbruk som till exempel böcker, kläder, leksaker och husgeråd. 

Den mobila återvinningscentralen finns i Täby under onsdagkvällar varannan vecka mellan kl. 16.30-19.30 på dessa platser:

Datum  Månad Adress Plats
22  feb  Gribbylundsvägen, bakom Ica Gribbylunds centrum
mars Åkerbyvägen 106  Vändplan mellan husen vid Brf Farmen
22  mars  Ullnavägen   Ullna Strand
april  Flygbacken 1  Hägernäs återvinningsstation
19  april  Gribbylundsvägen, bakom Ica  Gribbylunds centrum
maj  Åkerbyvägen 106  Vändplan mellan husen vid Brf Farmen
17  maj  Ullnavägen  Ullna Strand återvinningsstation
31  maj  Flygbacken 1   Hägernäs återvinningsstation 
14  juni  Gribbylundsvägen, bakom Ica   Gribbylunds centrum
28  juni  Åkerbyvägen 106  Vändplan mellan husen vid Brf Farmen 


Helgschema

Den mobila återvinningscentralen kommer även att finnas ute i kommunen två helger per år. Under våren 2017 stannar den på följande ställen: 

Datum  Månad Tid Adress Plats
25 mars 09.00-11.00 Stationsvägen 13 Roslags-Näsby, parkering utanför kommunhus
25 mars 14.00-16.00 Skolhagsvägen 1A Täby kyrkby, parkering vid Skolhagenskolan
26 mars 11.00-14.00 Fasanstigen 13 Näsbypark, parkering vid Näsbyparksskolan

 

Det kostar inget att använda den mobila återvinningscentralen och den är öppen för alla hushåll i SÖRAB-kommunerna, oavsett var den står. Schema för alla kommuner (du kanske bor närmare en uppställningsplats i Danderyd, Vallentuna mfl.) och mer information hittar du om du klickar på länken här bredvid.

Utrymmet i den mobila återvinningscentralen är begränsat så har du stora mängder avfall och tillgång till bil hänvisas du till Hagby återvinningscentral i stället.

Precis som på SÖRABs andra återvinningscentraler ska avfallet sorteras och läggas i behållarna av dig som lämnar. SÖRABs personal hjälper inte till att lyfta. Dumpning på platsen är olagligt och saker som eventuellt ställs på platsen innan eller efter den mobila återvinningscentralen är där kommer inte att tas med. Blir dumpning ett stort problem kommer platsen inte att besökas i fortsättningen.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-02-09