Start / Bygga, bo och miljö / Avfall och återvinning / Avfallstaxa och avgifter

Avgifter för sophämtning

Sophämtningen är  uppdelad i en grundavgift och i en rörlig avgift. Du faktureras två gånger per år, i mars och september, av kommunens entreprenör. Om du är hyresgäst ingår oftast sophämtningen i hyran. 

Vad kostar det?

Nedan visas avgiften för de vanligaste abonnemangen gällande villa, flerbostadshus och verksamheter. Mer information om övriga abonnemang finns i avfallstaxan som du hittar under relaterade dokument. Avgiften gäller från 1 januari 2017.

Brännbart avfall i 190-liters kärl eller säck Med matavfallinsamling, avgift kr/år Utan matavfallsinsamling avgift kr/år
Hämtning varje vecka (inkl. grundavgift 825 kr) 2 130 kr 2 580 kr
Hämtning varannan vecka (inkl. grundavgift 825 kr) 1 404 kr 1 704 kr


Flerbostadshus

(Grundavgift tillkommer per hushåll).

Brännbart avfall i ett 660-liters kärl Med matavfallinsamling, avgift kr/år/kärl Utan matavfallsinsamling, avgift kr/år/kärl
Hämtning två gånger i veckan 8 065 kr 9 865 kr
Hämtning en gång i veckan 4 033 kr 4 933 kr


Verksamheter

Brännbart avfall i ett 190-liters kärl Med matavfallinsamling, avgift kr/år Utan matavfallinsamling, avgift kr/år
Hämtning varje vecka (inkl. grundavgift 217kr) 1 305 kr 1 755 kr
Brännbart avfall i ett 660-liters kärl
 
Hämtning två gånger i veckan (inkl. grundavgift 217kr) 8 065 kr 9 865 kr
Hämtning varje vecka (inkl. grundavgift 217kr) 4 033 kr 4 933 kr

 

Grundavgiften

Grundavgiften täcker kostnader för planering, utveckling, information samt kostnader för tjänster som abonnenter kan nyttja utan särskild avgift. 

  • Hushåll i enfamiljshus: tillgång till återvinningscentraler, hämtning/behandling av grovavfall, tre hämtningar och behandling av trädgårdsavfall, elektronikhämtning och hantering av miljöfarligt avfall via röd miljöbox eller miljöstation samt kärl. Avgift: 825 kronor inkl. moms/år.
  • Boende i flerfamiljshus: tillgång till återvinningscentraler, tillgång till miljöstationer för farligt avfall, elektronikhämtning, behandling av grovavfall samt kärl. Avgift: 495 kronor inkl. moms/år.*
  • Fritidshus: tillgång till återvinningscentraler och miljöstationer för farligt avfall samt kärl. Avgift: 327 kronor inkl. moms/år.
  • Verksamheter: kärl. Avgift 217 kronor inkl. moms/år.

*för föreningar/fastighetsägare med gemensam hämtning med underjordiska behållare reduceras avgiften med 20 kr/hushåll.

Bor du i grupphusområde som har gemensam sophämtning utgår grundavgift utifrån servicenivån d v s antingen som enfamiljs- eller flerfamiljshus.

Rörlig avgift = "sophämtning"

Den rörliga avgiften täcker kostnaden för insamling och behandling av hushållsavfallet d v s det som samlas in i säck eller kärl. Avgiften styrs helt av hur stora mängder som samlas in och hur ofta man behöver sophämtning.

Tilläggsavgifter

Tilläggsavgifter är avgifter som inte alla kunder är i behov av, t ex gångvägstillägg, grovavfallshämtning i flerbostadshus, abonnemang för trädgårdsavfallshämtning, containerhyra, slam och latrin.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-03-21