Fler tjänster

Förutom de tjänster som ingår i sophämtningsabonnemangen kan hushållen bl a beställa följande tjänster av Ragn-Sells mot särskild avgift. Priserna nedan gäller från 1 januari 2017 och är inklusive moms:

Hämtning av extra sopsäck med hushållsavfall i


samband med ordinarie sophämtning från småhus: 

Behållare Volym (liter) per säck & gång
Säck 60-240 46 kr

 

Vid extra budning för säck- eller kärlhämtning

Behållare Volym (liter) per säck/kärl & gång
Säck, 1:a 60-240 210 kr
Säck, följande 60-240 79 kr
Rullkärl, 1:a 140-370 217 kr
Rullkärl, följande 140-370 87 kr

 

Hämtning av rent trädgårdsavfall utöver

schemalagd hämtning

Trädgårdsavfall  Volym/kolli per kolli & gång

Budning 1:a kolli,
eller 370 liters kärl

15 kg 189 kr

Budning följande kolli,
eller 370 liters kärl

15 kg 65 kr

 

StorSäck (grov- eller trädgårdsavfall)

StorSäck Volym (liter) Per säck & gång
StorSäck grov-
och trädgårdsavfall
1 000 881 kr

 

Utställning och hemtagning av tillfällig container

2,2-10 kbm (grov- eller trädgårdsavfall) 

Tillfällig container Volym (liter) per dag per vecka per månad
Hyra (trädgårds- och grovavfall) 2 200 -
10 000
33 kr 229 kr 979 kr
Tillkommande avgifter Volym (liter)      
Utställning och hemtagning   718 kr    
Avgift per tömning 2 200 -
10 000 
1 175kr    

 

Rengöring av sopkärl

Kärltvätt Volym (liter) per kärl & gång
Rullkärl, 1:a

≤240

411 kr
Rullkärl, följande ≤240 150 kr
Rullkärl, 1:a 370 411 kr
Rullkärl, följande 370 150 kr
Rullkärl, 1:a 660 411 kr
Rullkärl, följande 660 150 kr
 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-12-16