Avfallshantering i företag

Som företagare, förening eller verksamhetsutövare ingår din sophämtning antingen i hyran eller så har du eget abonnemang.

Om du själv har hand om sophanteringen i fastigheten, är du skyldig att anlita kommunens entreprenör för ditt hushållsliknande avfall till exempel städsopor, matrester från personalutrymmen med mera.

För förpackningar och tidningar och så kallat verksamhetsavfall, anlitar du egna entreprenörer. Läs mer i Täby kommuns faktablad om vad som gäller för olika avfall.

Gröna Linjen

Ni som driver café, storkök, skolkök, restaurang eller matbutik vet att en stor del av det ni slänger i soporna är matavfall. Om ni idag slänger matavfallet tillsammans med övriga brännbara sopor går det till förbränning. Nu kan ni istället återvinna matavfallet till biogas och biogödsel från er verksamhet genom att ansluta er till insamlingstjänsten Gröna Linjen. Då blir ni automatiskt en så kallad BioGAStronom. Biogasen kan sedan användas som drivmedel och biogödseln återförs som näringsämnen till odlingsmarken. Som BioGAStronomer är ni med i ett slutet kretslopp och kedjan kan börja om på nytt! Läs mer om Gröna Linjen i länken till höger.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-12-16