Sophämtning från fritidshus

Om du har ett fritidshus som inte används som permanentbostad så har du anpassad hämtning beroende på årstiderna samt tillgång till Hagby återvinningscentral och miljöstationerna.

Som ägare av fritidshus kan du välja att ha antingen kärl eller säck och få det hämtat 17, 26 eller 32 gånger per år. Om du bor i koloniområde eller liknande så har du gemensam sophämtning.
Hämtning sker som regel varje vecka under perioden maj till september. För dig med hämtning 26 eller 32 gånger per år sker månadshämtning från oktober till och med april.

Information om priser och detaljer kring hämtningen, kontakta Ragn-Sells kundtjänst.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-12-16