Sophämtning i flerbostadshus

Om du bor i lägenhet så ansvarar din förening eller fastighetsägare för avfall och återvinning. Det kan därför variera vilken service som ingår, men här är några tips om vad du kan tänka på. Om du är fastighetsägare, ladda ner faktabladet för information.

Sortera ut allt som är skadligt för miljön

 • El- och elektronikavfall: Allt som har sladd, drivs med batteri eller lyser, sorterar du i särskilda behållare i soprummet. TV-apparater, vitvaror och andra större föremål ställs på anvisad plats i fastigheten eller lämnar tillbaka till butik.
 • Farligt avfall: Färg, lösningsmedel, olja, rengöringsmedel, kvicksilvertermometrar, nagellack mm, lämnar du i en miljöstation som ligger vid våra bensinstationer.
 • Småbatterier: Lämnas i en särskild behållare i grovsoprummet, i en miljöstation, batteriholk eller i butik som säljer batterier.
 • Medicinrester och sprutspetsar: Lämnas in på apoteket.

Sortera sedan ut allt som kan återanvändas eller återvinnas

 • Matavfall är till exempel skal och rester från frukt och grönsaker, äggskal och alla slags, matrester tillagade och råa. Sorteringen sker i papperspåsar och i separata kärl. Mer information om matavfallsinsamlingen kan du läsa här.
 • Förpackningar med pant, flaskor och burkar: Lämnas i butiken.
 • Övriga förpackningar av plast, metall, papper och glas: Lämnas och sorteras på återvinningsstationer eller glasiglos. Om fastighetsnära insamling av förpackningar finns sorteras och lämnas dessa där. Mer information om fastighetsnära insamling av förpackningar finns i länken till höger.
 • Tidningar: Lämnas i returpappersrum eller tidningsbehållare.
 • Användbara kläder, möbler, böcker och prylar: Lämnas till ideella organisationer.

Resten lämnar du som sopor och grovsopor

 • Soppåsen: Städsopor och mindre föremål, som inte skadar miljön och inte kan återanvändas eller återvinnas. Tänk på att knyta ihop soppåsen ordentligt innan du kastar den. Tänk också på att förpacka vassa föremål ordentligt.
 • Grovsopor: Större föremål, som inte ryms i soppåsen och som inte räknas som elavfall. Grovsopor får inte tryckas ned i sopnedkastet, utan ska lämnas i grovsoprum eller grovsopcontainer. Följ fastighetsägarens anvisningar. 

Fastighetsägaren är ansvarig för att du kan bli av med ditt avfall på ett riktigt sätt. Om du saknar information eller om hanteringen inte fungerar där du bor, kontakta i första hand din bostadsrättsförening eller hyresvärd.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-12-16