Farligt avfall

Farligt avfall är farligt därför att det är explosivt, brandfarligt, frätande, smittförande eller giftigt för människa och miljö. Vi i Täby är duktiga på att sortera ut farligt avfall från övriga sopor, men vi kan bli ännu bättre. Att lämna allt farligt avfall på rätt ställe är viktigt eftersom även små mängder av vissa ämnen kan göra stor skada på fel plats.

Det farliga avfallet som samlas in tas om hand så att de olika delarna och ämnena kan återvinnas eller behandlas/förstöras/förvaras på ett säkert sätt. Hamnar det däremot i den vanliga soppåsen kan inte värdefulla ämnen som metaller återvinnas och gifter kan i värsta fall spridas till luft och vatten.

Så här blir du av med ditt farliga avfall på rätt sätt i Täby:

Den röda miljöboxen (småhus)
Miljöstationerna (småhus och flerbostadshus)
Hagby Återvinningscentral (invånare och företag)
Den mobila återvinningscentralen (småhus och flerbostadshus)

Här är några exempel på vanligt förekommande farligt avfall:

 • Färg (även vattenbaserad), lack, lim och lösningsmedel 
 • Nagellack, parfym och deodorant 
 • Spillolja från t.ex bil, moped eller motorgräsklippare
 • Diverse rengöringsmedel t.ex ugnsrengörning, fönsterputs, toalettrengörning och maskindiskmedel   
 • Bekämpningsmedel mot ogräs och insekter
 • Ljuskällor t.ex lågenergilampor
 • Småbatterier och bilbatterier (OBS! Bilbatterier lämnas till återförsäljare, Hagby återvinningscentral eller till den mobila återvinningscentralen). 
 • Termometrar och barometrar med kvicksilver
 • Fotokemikalier och sprayflaskor
 • Elektronik
 • Asbest. För asbest gäller speciella regler och det bör inte hanteras privat. Det tas endast emot på återvinningscentral, i liten mängd paketerat och väl tillslutet. Kontakta SÖRAB om du vill lämna asbest på återvinningscentral.


TIPS

Om avfallet inte lämnas i sin originalförpackning ska innehållet anges på förpackningen. Olika typer av farligt avfall får inte blandas.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-12-16