Grovsopor

Grovsopor är det material som är för stort för dig att få ner i säcken eller kärlet. Du som bor i småhus eller grupphusområden med individuell fakturering och som betalar grundavgift för enfamiljshus kan få dina grovsopor hämtade efter beställning. Du som bor i flerbostadshus ombeds att följa fastighetsägarens instruktioner.

Vad räknas som grovsopor?

 • Mindre möbler, husgeråd och emballage av trä.
 • Skidor, pulkor och andra större leksaker.
 • Möbler med metallstomme och större möbler av trä, madrasser och möbler med resårdynor, cyklar, barnvagnar, kälkar och lekredskap med metallram, handgräsklippare.
 • Trävirke i små enheter och mängder från hobbysnickeri.

Hämtning efter beställning från småhus

Hämtningen ingår i din grundavgift. Hämtning sker normalt inom en vecka efter beställning. 

Vid själva beställningstillfället så kommer det göras en kontroll av vilka slags grovsopor du vill ha hämtade. Var därför beredd på att beskriva dina föremål för Ragn-Sells så att de dels kan avgöra om de tillhör kategorin brännbart eller icke brännbart avfall, dels se till att de inte innehåller felaktigt material. Du får lämna 1,5 kbm vilket motsvarar 8-9 kollin/säckar per tillfälle.

I den fria hämtningen av grovsopor ingår inte följande:

 • Fast monterad utrustning i huset, t ex värmepanna, varmvattenberedare, värmeelement, rör, diskbänk, badkar, toalettstol och tvättställ samt garderober.
 • Avfall från ombyggnad eller rivning i hemmet, t.ex. köksinredning, stuprör, taktegel, stängsel, jord, grus, sten, asfalt och betong.
 • Asbest, räknas till farligt avfall.
 • Impregnerade lastpallar (typ EUR-pall) och tryckimpregnerat trä. 
 • Bildelar, motorcyklar, mopeder, motorgräsklippare.
 • Trädgårdsavfall.
 • Wellpapp, tidnings och förpackningsmaterial (lämnas till en återvinningsstation).
 • Farligt avfall, el- och elektronikskrot är inte grovsopor.
 • Kläder och textilier (lämnas till någon av de insamlingsbehållare som finns runt om i kommunen. Se karta över platser här). 

Specialhämtning

En del av de typer av avfall som inte innefattas av den fria hämtningen av grovsopor, kan under förutsättning att avfallet kan hanteras med sopbil hämtas av Ragn-Sells mot avgift, se kontaktuppgifter till höger.

Tips och råd

Kyl och frys klassas inte som grovsopor. Läs om hur du får det hämtat under avsnittet el- och elektronikskrot.

Beställ fri hämtning av ditt farliga avfall och elavfall från din röda Miljöbox. Kontakta Ragn-Sells kundtjänst för att beställa hämtning.

Återvinn det som går. Wellpapp och förpackningsmaterial är inte brännbara grovsopor utan ska lämnas för återvinning vid Hagby återvinningscentral eller vid en återvinningsstation.

Du kan också, utan kostnad, lämna dina grovsopor på Hagby.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-12-16