Hemkompostering - för hushåll

Villaägare som vill sortera matavfall väljer själva om de vill ha egen kompost eller delta i kommunens matavfallsinsamling. På den här sidan hittar du information om vad som gäller för att ha egen kompost för matavfall. 

Anmälan till kommunen

Om du vill kompostera köksavfall ska du anmäla din kompost till  kommunen. Anmälningsblankett finns på höger sida. Komposten måste vara en behållare som är isolerad och skadedjurssäker. Läs mer i informationsbladet "Kompostering av köksavfall" till höger.

Den 1 april 2015 infördes en taxa som innebär att den som sorterar ut matavfall betalar en något lägre sophämtningsavgift jämfört med den som inte sorterar. Eftersom hemkompostering innebär att matavfall sorteras ut från de vanliga soporna gäller samma avgift för abonnemang med hemkompostering som för abonnemang med matavfallsinsamling i kommunens regi. 

Om du vill anmäla dig till matavfallsinsamling i kommunens regi hittar du länken till anmälan på höger sida.

Råd för kompostering av hushållsavfall

Hemkompostering (illustration: Ulf Swerin).SÖRAB, ett regionalt avfallsbolag där Täby kommun är delägare, har tagit fram en informationsbroschyr om kompostering av hushållsavfall. I broschyren kan du bland annat läsa om:

 • Varför kompostera?
 • Hur fungerar komposten?
 • Hur väljs kompost-behållare?
 • Placering av kompost-behållaren?
 • Vad kan läggas i komposten?
 • Vad kan inte läggas i komposten?
 • Hur sköts komposten?
 • När är komposten färdig?
 • Tips vid problem!

Informationsbroschyren "Råd för kompostering av hushållsavfall" finns till höger.

Sophämtning var fjärde vecka

Om allt matavfall komposteras och mängden hushållssopor har minskat, kan hämtning av hushållssopor var fjärde vecka medges. Följande villkor skall vara uppfyllda:

 • Allt komposterbart köksavfall måste komposteras.
 • Alla förpackningar och tidningar ska lämnas till återvinning.

För att få sophämtning var fjärde vecka på grund av hemkompostering måste du välja det på blanketten som du skickar in när du anmäler att du vill hemkompostera. 

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-08-31