Fettratt

En tratt på en PET-flaska gör det enkelt att bli av med använd matolja. När flaskan är full lägger du den i soporna eller lämnar den på en miljöstation. Ta kontakt med avfalls- eller VA-enheten om du vill ha en fettratt, även kallad miljötratt. Kontaktuppgifter finns till höger. 


Överbliven och använd matolja ska inte hällas i vasken utan hanteras som avfall. Små PET-flaskor med matolja kan läggas i soporna, men större mängder matolja (1 liter eller mer) ska lämnas till en miljöstation.

Ett annat sätt att minska mängden fett som hälls ut i avloppet är att torka ur stekpannan med ett papper som slängs i matavfallspåsen innan stekpannan diskas. 

Exempel på vad som ska hällas i fettratten och inte i avloppet:

  • Fett (frityrolja, matolja)
  • Överblivna dressingar
  • Oljan från soltorkade tomater
  • Grillmarinad
  • Olivspad

Du som äger en fastighet med en restaurang, ett café eller annan livsmedelslokal måste se till att fettavskiljare finns installerad.

Om matolja hälls i avloppet kan det bli stopp i ledningarna. På väg till reningsverket sjunker temperaturen i ledningarna och olja och annat fett stelnar och kan fastna i rören. Det kan orsaka stopp som i sin tur ger kostsamma och stora skador, exempelvis översvämmade källare och bräddning av spillvatten till sjöar och vattendrag. Läs mer om vad som får spolas ned i vasken/avloppet.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-05-11