Matavfallsinsamling för företag och andra verksamheter

Företag och andra verksamheter som vill börja med matavfallssortering anmäler sig till tjänsten Gröna linjen genom att kontakta SUEZ. Då får ni också hjälp med att bedöma hur många kärl ni behöver för ert matavfall.

Teckna ett abonnemang för Gröna Linjen

Kontaktuppgifter till SUEZ hittar du till höger. Förutom att hjälpa till med att beräkna antalet kärl gör de ett besök hos er och säkerställer att hämtningen kan fungera ur arbetsmiljösynpunkt. Även företag som inte har matlagning som  huvudverksamhet, men där matavfall uppkommer - exempelvis i lunchrum - kan ansluta sig till Gröna Linjen. 

Avgifter

Avgiften betalas per hämtning.  Till varje tömt kärl ingår en insatssäck som du själv vecklar ut och placerar i kärlet efter varje tömning. Observera att eventuell icke avbeställd hämtning, så kallad "tomkörning" debiteras enligt särskild avgift. Anmäl uppehåll i hämtningen, vid t.ex. skollov, i god tid till SUEZ för att undvika avgift för tomhämtningen.

Det går även att lämna förpackat matavfall via Gröna Linjen. Matavfallet lämnas antingen på pall, i kärl eller i container. Avfallet hämtas med en separat bil och behandlas på en annan anläggning än vanligt och får därför inte blandas med annat matavfall. Matavfall förpackat i glas kan inte lämnas.

Nedan ser ni de vanligaste avgifterna 2017 (inkl. moms). För fler prisuppgifter se avfallstaxan.

Gröna Linjen Volym (liter) Hämtavgift/gång
Kärl, 52-104 ggr/år, inkl insatssäck 140 29 kr
Avgift för "tomkörning"   250 kr
Förpackat matavfall (kr/timme)    853 kr 
Behandlingsavgift förpackat matavfall tillkommer (kr/ton)    844 kr 

 

Vad ska sorteras som matavfall?

MatavfallRåa eller tillagade matrester av till exempel kött, fisk, grönsaker, rotfrukter, frukt, bröd, pasta, ris, mjöl och ägg, hushållspapper, kaffefilter/sump och tepåsar.

Det kan till exempel vara:

  • Matrester från tillagningen.
  • Tallriksavskrap från serveringen.
  • Kasserad frukt och grönt samt övrigt matavfall där förpackningen tagits bort. 
  • Fruktskal.

Fett från restauranger, caféer och andra livsmedelslokaler är också avfall som måste tas omhand. Läs mer om hur du ska hantera spillfett och om fettavskiljare under länken till höger. 

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-03-21