Frågor och svar om Matavfallsinsamlingen

Vi har sammanställt några av de vanligaste frågorna kring matavfallsinsamling. Om du  inte hittar den information du behöver kan du kontakta oss på kommunens avfallsenhet. Kontaktuppgifter finns i högerspalten.

När kommer kärlet?

Efter anmälan får du det nya kärlet och startpaketet med påsar m.m. inom ett par veckor. 

Jag vill vara med och sortera ut matavfall, hur får jag tag i ett kärl och matavfallspåsar?

Om du har eget sophämtningsabonnemang fyller du i ett anmälningsformulär som du når genom att följa länken till höger. Du som bor i flerbostadshus vänder dig till din fastighetsägare/styrelse.   

Vad kostar det? 

Det  kostar inte något extra att ha matavfallsinsamling, tvärtom blir avgiften lite lägre om du väljer att sortera ut matavfall jämfört med om du lägger allt i samma sopkärl. Sophämtningsavgifterna hittar du under Avfallstaxa och avgifter.

Vad händer när jag har anmält mig?

Inom ett par veckor får du allt du behöver - nytt sopkärl och startpaket med påshållare, påsar m.m. Startpaketet ligger inne i kärlet när det ställs ut hos dig. Så snart du har fått ditt nya kärl ska du börja använda det. 

Kommer jag att kunna ha olika långt mellan hämttillfällen för matavfall och resterande hushållsopor?

Vanligtvis hämtas matavfall och resterande hushållsopor vid samma tillfälle. Om du har väldigt lite sopor kan du dock ha hämtning av matavfall varannan vecka och hämtning av övriga sopor var fjärde vecka. 

Jag betalar gångavståndstillägg, kan jag delta i matavfallsinsamlingen?

Ja, men matavfallskärlet ska stå max 13 meter från sopbilens närmaste stannställe. Om du har säck som står längre in på tomten betyder det att du måste ha säcken och kärlet på olika ställen. Gångavståndstillägg utgår endast för säcken/kärlet som står längst från sopbilens stannställe. 

Hur gör jag för att få tag i fler påsar?

Till hushåll med eget sophämtningsabonnemang delas påsar ut två gånger per år; två buntar på våren och en bunt på hösten. Varje bunt innehåller 80 påsar och tre buntar bör räcka ett år. Om du ändå behöver fler påsar kan du ringa till sophämtningsentreprenören, se kontaktuppgifter till höger. Om du bor i flerfamiljshus eller ingår i samfällighetsförening med gemensam sophämtning kontaktar du din fastighetsägare/styrelse för besked om var du kan hämta fler påsar.

Vad gäller för mig som har egen kompost?

Om du har en godkänd varmkompost där du lägger ditt matavfall har du rätt till samma sophämtningsavgift som den som sorterar ut matavfall som hämtas av sopbilen. För att du ska få den lägre avgiften måste du göra en anmälan till kommunen, läs mer under "Hemkompostering" till vänster.

Får jag lägga snittblommor i matavfallskärlet?

Ja, med ta bort eventuell plast och ståltråd först. Krukväxter och jord ska inte läggas bland matavfallet.

Kan jag lägga fallfrukt i kärlet för matavfall?

Ja, men bara i små mängder annars blir kärlet för tungt. Frukten ska läggas i papperspåsar, precis som matavfallet.

Varför papperspåsar och inte olikfärgade plastpåsar?

Att lägga matavfall i papperspåsar som sedan läggs i ett separat sopkärl är ett enkelt och väl beprövat system som majoriteten av de svenska kommuner som erbjuder matavfallsinsamling använder. I en del kommuner i landet används i stället olikfärgade plastpåsar som läggs i ett och samma sopkärl. En sådan lösning kräver att den behandlingsanläggning som tar emot avfallet kan sortera påsarna automatiskt. Täbybornas avfall körs till Uppsala som också tar emot avfallet från många av våra grannkommuner. Där finns inte möjlighet att sortera påsar efter färg. När matavfallet ligger i papperspåsar kan matavfallet tillsammans med påsen skickas direkt in i förbehandlingsanläggningen där matavfallet mals och blandas med vatten. Om matavfallet ligger i en plastpåse måste påsen tas bort innan matavfallet kan malas och blandas med vatten. Plastpåsarna tas sedan omhand på annat sätt.

Hur fungerar det rent praktiskt, kan jag exempelvis använda en vanlig papperspåse istället för en matavfallspåse från kommunen?

Utsorteringen av matavfall sker i speciella papperspåsar som levereras hem till dig. Det är viktigt att använda dessa eftersom de är extra hållbara och anpassade för rötningen. Matavfallspåsen placerar du luftigt i en påshållare som du får av kommunen. När påsen är full lägger du påsen i kärlet för matavfall. På sophämtningsdagen kommer en sopbil och tömmer ditt matavfall och resterande hushållsopor i två olika fack.    

Jag använder sopsäck och har inget kärl, kommer min säck att försvinna?

Ja, om du vill. Du kan byta ut säcken mot ett kärl för vanliga sopor, men du kan behålla säcken om du vill. I båda fallen får du ett separat kärl för matavfall. Om du har lång gångväg till säcken kan kanske kärlet inte stå på samma plats som säcken, eftersom det maximala gångavståndet mellan sopbilen och kärlet är 13 meter. Läs mer i kommunens föreskrifter för avfallshämtning.  

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-05-11