Matavfallsinsamling i flerbostadshus

I flerfamiljshus och samfälligheter med gemensam sophämtnng är det fastighetsägaren eller föreningen som avgör om de boende ska ges möjlighet till matavfallssortering. Som hyresgäst eller boende i bostadsrätt/samfällighet tar du alltså kontakt med din värd eller din styrelse om du vill börja sortera matavfall. 

När det är dags att börja med matavfallssorteringen får ni allt material ni behöver. Ni får speciella sopkärl där enbart matavfall i papperspåsar får läggas och varje hushåll som vill vara med får ett startpaket med påsar och annat som behövs för att komma igång.

De nya sopkärlen rymmer 140 liter och är 50 cm breda, 54 cm djupa och 107 cm höga. Kärlen bör stå i närheten av de vanliga sopkärlen. Hur många kärl som behövs beror bland annat på antalet hushåll och hur ofta kärlen töms. Matavfallet hämtas av den vanliga sopbilen, samtidigt som de vanliga soporna. Eftersom sopbilen har två fack blandas inte avfallet. 

Information och tips om vad man bör tänka på när man planerar för sortering  finns i Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen och i  Avfallshandboken från Boverket, se länkar till höger.

För att matavfallssorteringen ska komma igång på ett smidigt sätt hjälper vi på kommunens avfallsenhet gärna till med att avgöra hur många nya kärl som behövs och med att informera hyresgäster och medlemmar om hur det fungerar att sortera ut matavfall. Våra kontaktuppgifter finns till höger.

Information om sophämtningsavgifter finns i avfallstaxan, se länk till höger. 

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-03-21