Sorteringstips under diskbänken

Här har vi samlat några exempel på hur du kan sortera matavfall, förpackningar och brännbara sopor under diskbänken.

Skåplösning

 

Matavfall längst till höger.
I mitten sopor.
Plastförpackningar längst till vänster. Glas- och metallförpackning längst upp till vänster.Tidningar och papp-förpackningar på annat ställe.

Lådlösning

 

Metall i översta lådan.

I den undre lådan pappers- och glasförpackningar i mitten, sopor längst till vänster samt plast uppe till höger och mat-avfall för kompost under locket.

Skåplösning

 

Alla förpackningar till höger, sorteras sedan i gemensamt soprum. Sopor respektive matavfall i utdragbar vägghållare.

Tidningar på annat ställe.

Skåplösning

 

Plastförpackningar till vänster. Pappers- förpackningar längst upp till vänster.  Metall och sopor i låg behållare under matavfallet som finns i hållare på skåpdörren.

Glas och tidningar på annan plats.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2013-12-18