Vägen från tallrik till tank

Genom att sortera ut matavfall för separat insamling gör du en miljöinsats.  Matavfallet blir biogas som används som fordonsbränsle för bland annat sopbilar. Dessutom bildas ett näringsrikt biogödsel som kan användas på jordbruksmark.

Kretslopp matavfall till biogas och biogödsel

Från ditt kök till biogasanläggningen i Uppsala

När du lagar och äter mat blir det ofta rester som inte går att  äta. Grönsaksblast, bananskal, kaffesump, tepåsar och fiskben är exempel på matavfall som kan användas på ett miljösmartare sätt än att förbrännas tillsammans med andra sopor.

När du har lagt ditt matavfall i papperspåsen och rullat ihop den ordentligt lägger du påsen i det speciella sopkärlet för matavfall. Eftersom sopbilen har två fack - ett för matavfall och ett för vanliga sopor kan matavfallet hämtas samtidigt som övrigt hushållsavfall. Det blir därför inte fler transporter än tidigare, vilket är positivt för miljön.

När sopbilen är full kör den vidare till återvinningscentralen i Hagby. Där lastas matavfallet om för att sedan köras vidare till biogasanläggningen i Uppsala.

Matavfallet omvandlas till biogas

Som ett första steg i att omvandla matavfallet till biogas går matavfallet genom en förbehandling. I förbehandlingen blandas matavfallet med vatten och mals ned till vad som brukar kallas slurry (en tjock, trögflytande vätska bestående av matavfall och vatten). Slurryn värms upp till 70 grader och pumpas sedan vidare in i rötningskammaren där den omvandlats till biogas. Därefter renas gasen för att den ska kunna användas som fordonsgas. Den restprodukt som finns kvar kallas biogödsel och  används för att gödsla odlingsmark.

Biogasen används som drivmedel

Nu kan biogasen fraktas till tankställena så att gasdrivna fordon kan tanka och använda biogas som drivmedel istället för bensin eller disel. Alla Täbys sex sopbilar drivs alltså på gas som kanske framställts från just dina matrester. Kanske har just det äppelskrutt som du slänger i din matavfallspåse fått näring från det biogödsel som du själv varit med att skapa.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-03-21