Textil

Konsumtionen av textilier i Sverige har ökat med ca 40 procent under det senaste decenniet. Idag förbränns största delen av det textilavfall som genereras i Sverige. Detta trots att textilier är en värdefull resurs och miljövinsten vid återanvändning och återvinning är stor jämfört med förbränning.

Produktion av textilier är resurskrävande, både vad gäller vatten och energi. Dessutom används stora mängder farliga ämnen som kan skada både människor och miljö i tillverkningslandet. Flera farliga ämnen kan dessutom finnas kvar i produkterna när de sätts på den svenska marknaden. 

I Täby har vi jobbat med dessa viktiga frågor under flera år och samarbetar med Human Bridge med insamlingsbehållare på flera platser i kommunen. Även Myrorna/Frälsningsarmén har insamlingsbehållare på några platser.
Platser för insamlingsbehållarna hittar du i dokumentet till höger.

Vänligen lämna inga textilier utanför insamlingsbehållarna, då det drar till sig verksamhet som tyvärr bidrar till nedskräpning.

Man kan även lämna in textil i vissa seconhandbutiker läs mer här.

På alla SÖRABs återvinningscentraler kan man lämna textilier för både återanvändning och återvinning.

Otillåtna behållare och oseriösa insamlingsföretag

Då och då ställs det ut behållare för textilinsamling i kommunen av företag som  varken har tillstånd eller faktiskt bedriver den verksamhet de utger sig för att göra. Det är i dagsläget bara Human Bridge som har tillstånd att ställa ut insamlingsbehållare för textil på kommunens mark.

På privat mark kan andra, både seriösa (tex. Myrorna) och oseriösa företag ha behållare. Det figurerar ibland även anonsering i media samt lappar direkt hem i brevlådan från olika insamlingsföretag. Det kan vara svårt att veta vilka man ska lämna till men de generella rekommendationerna är att hjälporganisationer bör ha 90-konto.

Lämna in textil till butiker och få rabatt

I många kläd- och textilbutiker kan du lämna in textilier du inte längre vill ha. Det du lämnar in behöver oftast inte vara köpt i butiken och många av butikerna har olika rabatterbjudanden om du lämnar in gammal textil till dem. Läs mer om hur det fungerar på respektive butiks hemsida eller fråga i butiken.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-04-21