Fastighetsnära tidningsinsamling

För dig som bor i småhus erbjuds en fastighetsnära insamling av tidningspapper. Det innebär att tidningar hämtas i kärl vid din fastighet med ett automattömmande fordon. Du som bor i lägenhet följer fastighetsägarens instruktioner om en eventuell fastighetsnära hämtning eller/och lämnar ditt tidningspapper vid återvinningsstationerna.

Vad klassas som tidningar?

Exempel på tidningspapper: Tidningar, tidskrifter, reklamtryck, pocketböcker med mjuk pärm, skrivpapper och telefonkataloger.

Hämtning sker vid fastigheten (småhus) i rullkärl. För grupphusområden hämtas tidningar om de rullas ut för tömning om inte annat har överenskommits med TÅV AB eller annan entreprenör. Insamling sker kostnadsfritt enligt schema som du kan ladda ner i pdf-format, se länkarna till höger.

Tidningskärl

TidningskärlFör att delta måste du ha egen sophämtning och beställer då ett tidningskärl hos Ragn-Sells kundtjänst. 


Om ditt tidningskärl blivit skadat eller har försvunnit ska du kontakta Ragn-Sells.

Tömning av tidningskärl - placering

Tidningskärl hämtningStäll ut kärlet senast kl 07:00 på hämtningsdagen, med hjulen in mot tomten (se bilderna).

Då kärlen töms av automattömmande fordon är det extra viktigt att placeringen av kärlet är korrekt, annars uteblir hämtningen.

Om ditt kärl inte har blivit tömt på anvisad hämtningsdag, kontakta TÅV AB (se kontaktuppgifter till höger) för att få en förklaring.

Nytt för 2017/2018 är att avfallsenheten inte skickar ut något tidningsschema per post. Schemat kommer finnas i digitalform på taby.se. Mer information kommer finnas här längre fram i höst.

Ansvar och roller

Kommunen har en överenskommelse med Pressretur, som ingår i Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). Pressretur ansvarar för tidningsinsamlingen i Sverige. Överenskommelsen innebär att Pressreturs upphandlade entreprenör utan ersättning ska hämta tidningar hos villaägare, mot att kommunen tillhandahåller kärl samt att de ska kunna hämtas enligt fotot ovan.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-05-22