Trädgårdsavfall

Kompostera gärna trädgårdsavfallet hemma, men har du inte själv möjlighet finns det tre tjänster att välja mellan för dig som bor i småhus. Du kan också lämna trädgårdsavfall kostnadsfritt på Hagby återvinningscentral. Där kan du också köpa kompostjord. Att skapa egna komposter på allmän mark är inte tillåtet.

Mellan april till och med november ingår tre valfria hämtningar av trädgårdsavfall i grundavgiften. Hämtningen omfattar trädgårdsavfall som uppstår vid trädgårdens normala skötsel, inte vid t ex trädfällning och nedskärning av häck. Fallfrukt ingår om du lägger det i papperssäckar och blandar det med övrigt trädgårdsavfall.

Du får lämna max 20 kollin per gång, med maxvikt 15 kg/säck och ett kolli får ha maxlängden 120 cm med omkretsen 100 cm.
Hämtningen beställs via Ragn-Sells kundtjänst, kontaktuppgifter hittar du till höger.  

Särskild hämtning

Om du utnyttjat de tre fria hämtningarna eller har extra många säckar finns det möjlighet att beställa särskild hämtning av trädgårdsavfall. Framkörningsavgift inklusive ett kolli 189 kronor, 65 kronor för följande kollin vid samma hämttillfälle. Det finns också möjlighet att beställa StorSäck, läs mer under Fler tjänster. 

Abonnera på regelbunden hämtning

16 tömningar av ett 370 liters rullkärl från april till och med i början av november kostar 509 kronor inkl kärlhyra och moms. Kontakta Ragn-Sells för abonnemang och hämttider (se kontaktuppgifter till höger).

Att tänka på vid hämtning

Avfallet ska ligga i komposterbara säckar av papper eller majstärkelse eller vara buntat och märkt med "trädgårdsavfall". Godkända säckar kan köpas i handeln och på Hagby återvinning. Var uppmärksam på att inte köpa säckar med plastad insida eftersom de inte kan komposteras.
Du får lämna max 20 kollin per gång, med maxvikt 15 kg/säck och ett kolli får ha maxlängden 120 cm med omkretsen 100 cm.

Trädgårdsavfallet ska vara utställt klockan 07:00 på den överenskomna hämtdagen. Du får information om dag när du ringer eller skickar e-post till Ragn-Sells kundtjänst.

Se till att ditt trädgårdsavfall är rent och fritt från föroreningar. Plastkrukor, sten och jord ska inte förekomma.

Eldning av trädgårdsavfall

I Täby får du inte elda trädgårdsavfall i detaljplanelagt område under perioden 1 maj - 30 september. Innan du eldar ska du kontakta brandförsvaret för att kontrollera att inte eldningsförbud råder. Se länken i högerspalten.

När du eldar får du bara elda torrt vedartat trädgårdsavfall som kvistar och grenar. Gräs och löv ger upphov till störande rök och får inte eldas.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-03-29