Sophantering i villa

Kommunen ser till att du som villaägare kan få säck- och kärlsopor inklusive matavfall, grovsopor, trädgårdsavfall, el/kyl/frys och miljöfarligt avfall hämtat vid fastigheten. Du kan också ha separat tidningshämtning. Tillgång till återvinningscentralen Hagby där du lämnar grovsopor, trädgårdsavfall och miljöfarligt avfall ingår också i din sophämtningsavgift.

Säck-/kärlsopor

Om du bor i enfamiljshus har du hämtning av ditt hushållsavfall (säck- och kärlsopor) varje eller varannan vecka. Om allt matavfall sorteras ut, antingen via kommunens matavfallsinsamling eller i egen hemkompost, och du sorterar ut alla förpackningar kan hämtning av hushållssopor var fjärde vecka medges. 

Välj mellan att soporna hämtas i:

  • Rullkärl 140, 190 eller 240 liter.
    Rullkärlet ska dras fram till gatan på hämtdagen eller vara placerat på tomten inom 5 meter från sopbilens närmaste stannställe. Annars betalar du gångavståndstillägg om 6 kronor för varje påbörjat 5-tal meter och hämtning. Gångväg för kärl får ej överstiga 13 meter.
    Utsorterat matavfall hämtas i 140-liters rullkärl. 
  • Säck 210 liter.
    Hämtningen ska ske inom 5 meter från sopbilens närmast möjliga stannställe. Annars betalar du gångvägstillägg om 3 kronor för varje påbörjat 5-tal meter och hämtning. Säckstället äger du själv men Ragn-Sells kan reparera eller byta trasigt ställ mot avgift.

Du hittar mer information om matavfallinsamlingen och hur du anmäler dig i länken till höger.

Så här fungerar gångavståndstillägget

Gångvägen mäts från punkt mitt fram på behållaren till en punkt mitt bak på hämtfordonet vid dess närmaste stannställe. Hela gångvägen beräknas oavsett markägare.
För de abonnenter som har gångavståndstillägg och dessutom sorterar ut matavfall i separat kärl utgår endast ett gångavståndstillägg (för den behållare som står längst bort från hämtfordonets stannställe). Kontakta Ragn-Sells kundtjänst om du har frågor om ditt gångavståndstillägg. 

Avgifter

Fakturan för sophämtningen skickas ut två gånger per år, i mars och i september. Kostnaden bestäms beroende på vilken storlek på kärl och vilken hämtfrekvens ni har. Läs mer om vad din sophämtning kostar under länken ”Sophämtningsavgifter” till höger. 

Frågor om din sophämtning?

Ragn-Sells kundtjänst hjälper dig att hitta rätt abonnemang för ditt boende. Det är också till dem du vänder dig om du till exempel är nyinflyttad, vill byta till mindre eller större kärl, har frågor om hämtdagar, hämtveckor, om du vill anmäla utebliven hämtning eller har andra frågor som rör sophämtningen. Kontaktuppgifter hittar du till höger.  

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-12-16