Bygga nytt, riva eller ändra

Många typer av byggprojekt behövs bygglov eller en anmälan, i vissa fall krävs även mark- eller rivningslov. Regler för hur en fastighet får bebyggas står i detaljplanen för området fastigheten ligger i.

Ta reda på vilka bestämmelser som gäller för din fastighet

Nästan all bebyggelse i Täby ligger i områden med detaljplan. Det innebär att det finns detaljplaner som reglerar hur mycket och på vilket sätt du får bygga. För att ta reda på vad som gäller just för din fastighet kan du titta i detaljplanekartan till höger. Är du osäker går det även bra att kontakta bygglovsenheten, se kontaktuppgifter till höger, uppge alltid fastighetsbeteckning och förklara vad du tänkt göra.

Testa nya taby.se - i höst lanseras den nya webbplatsen, testa och tyck till redan nu.

Din ansökan måste vara komplett med fackmannamässiga ritningar

En bygglovsansökan ska innehålla de ritningar och handlingar som behövs för att kunna ta ställning till ansökan. Information om vilka handlingar som krävs och hur du går tillväga hittar du på sidan, "detta behövs vid bygglovsansökan" till höger. Där hittar du också exempelritningar för olika typer av åtgärder, och hur de kan se ut när de är fackmannamässigt utförda. Genom att lämna in kompletta och fackmannamässiga ritningar från början, underlättar du handläggningen och då kan du få beslut om bygglov snabbare.

Bygglov

Bygglov krävs exempelvis för att:

  • Bygga nytt
  • Bygga till
  • Väsentligt ändrad användning av en byggnad (till exempel från bostad till förskola)
  • Inredning av ytterligare bostad eller lokal
  • Ändra utseende på byggnad, som bland annat tak, färgbyte, ändring av fönster och dörrar
  • Bygga plank och murar
  • Nya parkeringsplatser som inte hör till en fastighet för ett en- eller tvåbostadshus

Anmälan

Du behöver exempelvis anmäla följande:

  • ändring av konstruktion i en byggnad
  • installera eller ändra en eldstad
  • bygga ett attefallshus, göra en attefallstillbyggnad, attefallslägenhet eller attefallstakkupa 
 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-06-29