Bygglovsarkiv

Om du behöver ritningar eller andra handlingar på en fastighet kan du beställa dem från bygglovsarkivet. Öppettider hittar du under kontakt, till höger på denna sida.

Exempel på handlingar som förvaras i arkivet:

 • Beslut  
 • Ärendeblad
 • Kontrollplan – beskriver de kontroller som ska utföras i ett projekt
 • Teknisk beskrivning – redovisning på tekniska lösningar i huset, idag ersatt av Samrådsprotokoll
 • Situationsplan/nybyggnadskarta – byggnadens placering på tomten
 • Fasadritning – byggnadens utvändiga utseende
 • Planritning – byggnadens invändiga disponering
 • Sektion - genomskärning av byggnaden
 • VVS-ritning – VA/värme/ventilationsledningars dragning/placering i byggnaden
 • VA-situationsplan – VA-ledningars dragning över tomten
 • Konstruktionsritning – ritning över byggnadens konstruktion

Beställa handlingar ur arkivet

Du kan beställa handlingar via vår e-tjänst, se länk till höger. Du kan även kontakta oss via e-post, telefon eller lämna din förfrågan i kommunhusets reception.

Vill du personligen besöka bygglovarkivet ber vi dig kontakta oss för tidsbokning.

Handlingar kan skicka till dig via post, e-post eller hämtas ut i kommunhusets reception. Du kan även boka tid för att gå igenom handlingarna på plats i kommunhuset. Önskas skalenliga ritningar vänligen ange detta i din beställning.

Avgift för kopior tas ut enlig kommunens taxa.

För att vi ska kunna plocka fram de handlingar som du söker efter ur arkivet är vi tacksamma om du anger adress eller fastighetsbeteckning i din beställning.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-06-26