Start / Bygga, bo och miljö / Medborgardialog Libbyängen

Medborgardialog Libbyängen

19 april 2017
 
Tid: Kl. 16.00-18.00
Plats: Libbyängen, Gribbylund
Målgrupp: Alla

Den centralt belägna parken Libbyängen kommer under 2017-2018 att utvecklas och få en tydlig hälsoprofil. Förutom hälsoaspekten kommer kommunen även att se över planteringar, sittplatser, aktivitetsutbud och belysning.

Hur vill du att Libbyängen ska utvecklas som park? Under mars-april 2017 har du möjlighet att lämna in synpunkter och idéer på hur du tycker att framtidens Libbyängen ska se ut. Vid tre tillfällen, 20/3, 5/4 samt 19/4 kan du möta kommunens tjänstemän i parken. Du kan även ta en enkät och lämna in på plats.

Välkommen!