Start / Bygga, bo och miljö / Öppet hus om detaljplan för Näsby slott

Öppet hus om detaljplan för Näsby slott

22 augusti 2017
 
Tid: 15.00 - 19.00
Plats: Näsby slott, Djursholmsvägen 30
Målgrupp: Alla

För utbyte av information och synpunkter inbjuder Täby kommun till öppet hus med drop-in. Från Täby kommun deltar tjänstemän från samhällsutvecklingskontoret samt politiker från stadsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en nybyggnation omfattande cirka 210 nya bostäder bestående av lägenheter, parhus, enfamiljshus, ca 120 seniorbostäder samt en byggrätt for ett vård- och omsorgsboende (54 rum). Detaljplanen möjliggör även utveckling av pågående verksamheter.