Start / Bygga, bo och miljö / Öppet hus om ny detaljplan för fastigheten Viveln 102 m fl i Skarpäng

Öppet hus om ny detaljplan för fastigheten Viveln 102 m fl i Skarpäng

22 augusti 2017
 
Tid: 17.30 - 19.30
Plats: Kommunhuset, Esplanaden 3
Målgrupp: Alla

För utbyte av ytterligare information och synpunkter inbjuder Täby kommun till öppet hus med drop-in. Från Täby kommun deltar tjänstemän från samhällsutvecklingskontoret.

Planområdet ligger i Skarpäng direkt söder om Milstensskolan och väster om Täbyvägen. Området är idag planlagt för småindustriändamål och prövas nu för möjligheten att uppföra 55 bostäder i par-, rad- och kedjehus.