Start / Bygga, bo och miljö / Öppet hus om renovering av detaljplan E12 - Ella park

Öppet hus om renovering av detaljplan E12 - Ella park

03 maj 2017
 
Tid: 17.30 - 19.00
Plats: Kommunhuset, Esplanaden 3
Målgrupp: Alla

För utbyte av information och synpunkter inbjuder Täby kommun till öppet hus med drop-in. Från Täby kommun deltar tjänstemän från samhällsutvecklingskontoret samt politiker från stadsbyggnadsnämnden.

Ella park är ett område med friliggande hus centralt i kommunen. Gällande detaljplan i Ella park är framtagen 1930 och saknar helt byggnadsreglerande bestämmelser samt är dåligt anpassad till dagens bebyggelseutveckling och aktuell lagstiftning. Ambitionen är att en ny detaljplan ska ge en tydlig bild för fastighetsägare och grannar om vad som får byggas och inte inom området.