Start / Bygga, bo och miljö / Öppet hus om renovering av detaljplan E17 - Ensta

Öppet hus om renovering av detaljplan E17 - Ensta

04 maj 2017
 
Tid: 17.30 - 19.00
Plats: Kommunhuset, Esplanaden 3
Målgrupp: Alla

För utbyte av information och synpunkter inbjuder Täby kommun till öppet hus med drop-in. Från Täby kommun deltar tjänstemän från samhällsutvecklingskontoret samt politiker från stadsbyggnadsnämnden.

Ensta är ett grönt område med friliggande hus centralt i Täby. Gällande detaljplan i Ensta är framtagen 1933 och har ett stort behov av uppdatering eftersom den är dåligt anpassad till dagens bebyggelseutveckling och aktuell lagstiftning. Ambitionen är att en ny detaljplan ska ge en tydlig bild för fastighetsägare och grannar om vad som får byggas och inte inom området.