Kartprodukter

Vi arbetar med många olika kartprodukter, så för att underlätta både för dig och oss är det bra om du vet vad du vill ha innan du kontaktar oss. Via länkarna här intill kan du se exempel på våra produkter och tjänster och vad de kostar. Här nedan beskriver vi våra vanligaste kartor lite utförligare.

Observera att under sommarsemestern kan det ta längre tid än vanligt att producera din karta. Beställ därför i god tid.

Primärkarta

Primärkartan används främst för planering, projektering och vid ansökan av enklare bygglov. Kartan innehåller information om fastigheter, byggnader, vägar, höjdkurvor, staket, häckar och andra detaljer, men den är inte ajourhållen (dvs vi kontrollerar inte i fält om kartan fortfarande stämmer med verkligheten). Vanligtvis så ritas kartan i skala 1:400.

Vi levererar ofta kartan digitalt som dxf eller dwg men det går även bra att få den utskriven på papper eller som pdf-fil. Kostnaden för en digital primärkarta beror på filtyp och areal, se länk till taxan.

 

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan använder du som är byggherre för att skapa en situationsplan när du ska ansöka om bygglov. Den krävs i samband med nybyggnad och i vissa fall även vid tillbyggnad. Det är din bygglovshandläggare som avgör vilken sorts karta ditt bygglov kräver, för enklare åtgärder kan det till och med räcka med en primärkarta. En fullständig nybyggnadskarta innehåller fastighetens mått och läge, planbestämmelser, byggnader, höjdnivåer, vägar och andra detaljer samt VA-information och en detaljfix. Nybyggnadskartan är ajourhållen, dvs vi kommer ut och kompletteringsmäter så att den stämmer med verkligheten. Det betyder också att en nybyggnadskarta har en begränsad giltighetstid. Kartan gäller alltid i minst 6 månader, vilket kan utsträckas till ett år om din bygglovshandläggare bedömer att det är OK. 

Kartan ritas i skala 1:400 och levereras normalt ca 3 veckor efter beställning (längre tid under sommarsemestern).
I de fall fastigheten har osäkra gränser ska dessutom lantmäterimyndigheten först säkerställa gränsens läge, vilket kan göra att det tar ytterligare lite tid och en kostnad på 5000 kronor för gränsutredning tillkommer.
 
Priset för en normal nybyggnadskarta över en fastighet kostar från 8200 kronor inkl. moms. En förenklad nybyggnadskarta för t.ex. mindre tillbyggnad eller garage kostar från 4500 kronor.

Om du fått besked från din bygglovshandläggare vilken typ av karta du behöver, kan du beställa nybyggnadskarta hos kommunens kart- och mätningsgrupp. Det går också att lämna din beställning i samband med besök på bygglovsavdelningen. Du kan även använda vår beställningsblankett för att göra din beställning av nybyggnadskarta eller primärkarta (se länk här intill). 

 

Bergvärmekarta

När du ska ansöka om borrtillstånd för bergvärme ska du bifoga en karta över din fastighet med VA-anslutningar. På denna ska du markera läget för borrhålet. Kartan visar även närliggande befintliga borrhål och områden med borrförbud.

Du som önskar beställa karta för bergvärme i Täby ska vända dig direkt till SRMH.
För att beställa karta kan du skicka e-post till miljokontoret@srmh.se och ange vad ditt ärende gäller, dina kontaktuppgifter samt fastighetsbeteckning. Man kan även beställa karta på telefon 08-578 663 00.

Läs mer om värmepumpar och tillstånd på Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontors hemsida (se länk här intill).

 

Förrättningskarta

Vid varje fastighetsförrättning upprättas en karta som redovisar fastighetsgränser, servitut, gemensamhetsanläggningar m m. Till kartan hör även en förrättningsakt. Kartan upprättas vanligen i skala 1:400. Läs mer om vår kommunala lantmäterimyndighet via länken här intill.

 

 

Täby kommun har copyright på kartorna vilket innebär att det inte är tillåtet att distribuera materialet eller använda det i kommersiellt syfte utan att träffa avtal med kommunen.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-05-05