Miljö

Begreppet miljö omfattar många frågor. På denna sida har vi samlat information om bland annat buller, vattnets kvalitet i våra sjöar och vattendrag samt information om naturen i Täby. Vi presenterar även de miljöfrågor som är särskilt prioriterade i kommunen. I Täby arbetar vi aktivt för att skapa en god miljö för de som bor och verkar inom kommunen, men också för att bidra till en hållbar utveckling så att nuvarande och kommande generationer fortsatt kan leva i en hälsosam och god miljö.

 

Skog

Miljöplan

Täbys miljöprogram innehåller en nulägesbeskrivning av miljön i Täby och presenterar våra fem särskilt prioriterade miljöfrågor, dessa är:

  • Begränsad klimatpåverkan
  • Giftfri miljö
  • God vattenmiljö
  • Biologisk mångfald
  • God bebyggd miljö

Programmet hittar du via länken till höger och där kan du läsa mer om de fyra prioriterade miljöfrågorna.

Miljö- och hälsoskydd

Täbys miljönämnd, Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH), har sitt kontor i Täby, och handlägger miljö- och hälsoskyddsärenden i Täby och i grannkommunen Vaxholm. Till SRMH kan du vända dig om du till exempel vill installera en bergvärmpump, mäta radon eller ordna en varmkompost. Du kan också kontakta SRMH om du har frågor om inomhusmiljö och eldning eller om du störs av buller. Du hittar mer information om SRMH via länken till vänster.  

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-10-12