Nyheter bygga, bo och miljö

 1. Samråd - Ny detaljplan för Byle gård i Täby kyrkby | 2017-05-09

  På fastigheten bedrivs idag ett vårdboende. Den nya detaljplanen medger en utökad byggrätt och möjliggör därmed en komplettering av olika sorters kategoriboenden i form av vård-, äldre- och trygghetsboende och dylikt. Täby är en växande kommun där behovet av allmännyttig service kan variera över tid. För att i framtiden kunna ha en flexibel användning av fastigheten möjliggörs även förskoleverksamhet.

 2. Biltvättarhelgen: Tänk på miljön - välj biltvätten och tvätt... | 2017-04-21

  Om du fultvättar och tvättar bilen på gatan rinner giftiga tungmetaller, oljerester och kemikalier rakt ut i naturen. Välj biltvätten istället så får du både en ren bil och tar hand om vår miljö.

 3. Samråd - Detaljplan för del av fastigheter inom Ensta (renov... | 2017-04-04

  Ensta är ett grönt område med friliggande hus centralt i Täby. Gällande detaljplan i Ensta är framtagen 1933 och har ett stort behov av uppdatering eftersom den är dåligt anpassad till dagens bebyggelseutveckling och aktuell lagstiftning. Ambitionen är att en ny detaljplan ska ge en tydlig bild för fastighetsägare och grannar om vad som får byggas och inte inom området.

 4. Samråd - Detaljplan för del av fastigheter inom Ella park (r... | 2017-04-04

  Ella park är ett område med friliggande hus centralt i kommunen. Gällande detaljplan i Ella park är framtagen 1930 och saknar helt byggnadsreglerande bestämmelser samt är dåligt anpassad till dagens bebyggelseutveckling och aktuell lagstiftning. Ambitionen är att en ny detaljplan ska ge en tydlig bild för fastighetsägare och grannar om vad som får byggas och inte inom området.

 5. Klimatanpassad stadsplanering ger bättre utomhusmiljö i Täby... | 2017-04-03

  Ett nytt verktyg visar var i ett område det är bäst att bygga lugna, soliga ytor. Och vilka platser som istället kan upplevas som blåsiga och kalla. Metoden används i planeringen av Täby park och ger många fördelar ur ett hållbarhetsperspektiv.