Nyheter bygga, bo och miljö

 1. Granskning- Ny detaljplan för fastigheten Viveln 102 m fl i ... | 2017-07-05

  Planområdet ligger i Skarpäng direkt söder om Milstensskolan och väster om Täbyvägen. Området är idag planlagt för småindustriändamål och prövas nu för möjligheten att uppföra ca 55 bostäder i par-, rad- och kedjehus.

 2. Townhouse Ullna allé är Årets stadsbyggnadsprojekt 2017 | 2017-06-20

  Utmärkelsen Årets stadsbyggnadsprojekt 2017 går till Townhouse Ullna allé. Moderna radhus med växthus som översta plan i vissa byggnader. Titania färdigställde radhusen 2016 och arkitekten är Thomas Sandell.

 3. 5:e klassare tycker till om Täbys framtida stadsutveckling | 2017-06-19

  Hur vill barn att områden inom Täby ska utvecklas och bli bättre? Det fick Stadsbyggnadsnämndens ordförande Johan Algernon och anställda på Trafik- och samhällsutvecklingskontoret reda på när elever från årskurs 5 i Byängsskolan kom på besök.

 4. Rosengården i Åkerbyparken är invigd | 2017-06-14

  Nu har nyrenoverade Rosengården i Åkerbyparken invigts. På plats fanns 200 deltagare, Brunnsoktetten spelade musik och stadsbyggnadsnämndens ordförande Johan Algernon höll tal.

 5. Granskning - Planläggning för bostäder, handel och idrott på... | 2017-06-05

  Planområdet är beläget sydost om Viggbyholms trafikplats och avgränsas av E 18 i norr och Skördevägen i sydost.  Arbete med att upprätta en detaljplan för området pågår. Totalt omfattar projektet ca 230 lägenheter, handel, idrottsverksamhet samt en naturpark.