Start / Bygga, bo och miljö / Granskning- Ny detaljplan för fastigheten Viveln 102 m fl i Skarpäng

Granskning- Ny detaljplan för fastigheten Viveln 102 m fl i Skarpäng

2017-07-05 08:00

Planområdet ligger i Skarpäng direkt söder om Milstensskolan och väster om Täbyvägen. Området är idag planlagt för småindustriändamål och prövas nu för möjligheten att uppföra ca 55 bostäder i par-, rad- och kedjehus.

Nu kan du se planförslaget i kommunhusets entré, Esplananden 3. Du kan även hitta handlingar här på hemsidan, se länk till höger.

Granskningstid: 3 juli – 27 augusti 2017

 

Senast uppdaterad:2017-07-05