Start / Bygga, bo och miljö / Ny taxa för bygglov, kartor och planer

Ny taxa för bygglov, kartor och planer

2016-12-22 13:50

Från och med första januari 2017 gäller en ny taxa för bygglov, kartor och detaljplaner.

Från och med första januari 2017 gäller en ny taxa som berör bygglovsenheten, geodataenheten och planenheten.

Alla redan pågående ärenden behandlas enligt den äldre taxan som gäller fram till 31 december 2016.
Alla nya ärenden som registreras efter den 1 januari 2017 kommer att behandlas enligt nya taxan.

Läs mer på respektive enhets undersida.

Senast uppdaterad:2016-12-22