Start / Bygga, bo och miljö / Samråd - Detaljplan för del av fastigheter inom Ensta (renovering av detaljplan E17)

Samråd - Detaljplan för del av fastigheter inom Ensta (renovering av detaljplan E17)

2017-04-04 09:00

Ensta är ett grönt område med friliggande hus centralt i Täby. Gällande detaljplan i Ensta är framtagen 1933 och har ett stort behov av uppdatering eftersom den är dåligt anpassad till dagens bebyggelseutveckling och aktuell lagstiftning. Ambitionen är att en ny detaljplan ska ge en tydlig bild för fastighetsägare och grannar om vad som får byggas och inte inom området.

Nu kan du se planförslaget i kommunhusets entré, Stationsvägen 13 till och med 13 april, och därefter, från och med 18 april i nya kommunhuset med adress Esplanaden 3. Du kan även hitta handlingar här på hemsidan, se länk till höger.

Samrådstid: 3 april – 14 maj 2017

 

Senast uppdaterad:2017-04-04